...... J-Campus Dict รวมคำศัพท์ญี่ปุ่น โดยจัดแบ่งตามหมวดหมู่ เพื่อให้มีความสะดวกต่อการศึกษา สามารถจำคำศัพท์ที่คล้ายคลึงเกี่ยวข้องกันได้ครบทั้งชุด จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้คำศัพท์ญี่ปุ่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี การจัดหมวดหมู่คำศัพท์ ครอบคลุมเกี่ยวกับ คำศัพท์พื้นฐาน คือ ประเทศ สถานที่ วันเดือนปี ตัวเลข ธรรมชาติ วัฒนธรรม ญาติพี่น้อง ทิศ สี คำไวยากรณ์ คือ คำสรรพนาม คำลักษณะนาม สกรรมกริยา อกรรมกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ คำเลียนเสียง คำเลียนอาการ คำอุทาน คำเชื่อม คำช่วย เครื่องอุปโภคบริโภค คือ เครื่องเรือน เครื่องนุ่งห่ม เครื่องไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ ยานพาหนะ ของใช้เบ็ดเตล็ด อาหาร เครื่องดื่ม ขนมของหวาน เครื่องปรุง เครื่องเทศสมุนไพร สุขภาพและความงาม คือ ร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เครื่องประดับ งานอดิเรก คือ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ดนตรี กีฬา ของเล่น งานอดิเรกอื่นๆ สัตว์และพืช คือ สัตว์บก สัตว์ปีก แมลง ปลา สัตว์น้ำ พืช ผัก ผลไม้ และคำศัพท์วิชาชีพ คือ อาชีพ ตำแหน่ง การศึกษา การแพทย์ บัญชีและการเงิน ธุรกิจการพาณิชย์ การเมือง ศาสนา ศิลปะ อุตสาหรรม ก่อสร้าง สื่อสารมวลชน บันเทิง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การสงคราม วิชาชีพอื่นๆ ......
ศึกษาคำศัพท์ญี่ปุ่นตามหมวดหมู่
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
    ค้นหาด้วยคันจิ ฮิรางานะ โรมาจิ หรือภาษาไทย
คำศัพท์
  - คุณศัพท์ (-i)

คำไวยากรณ์ : คุณศัพท์ (-i)
   คันจิ
   คำอ่าน
   ความหมาย
悪賢いわるがしこいเจ้าเล่ห์,เหลี่ยมจัด,ฉลาดในการคดโกง
พบ 901 คำ   page : 1  ...  31  32  33  34  35  36  37 
sinced May 2012
powered by J-Campus.com
e-mail : J-Campus@hotmail.com
Copyright © J-Campus.com